Archív značiek: aplikácia

Android aplikácia Generator

Mobilná aplikácia pre OS Android Generator je jednoduchá aplikácia vytvorená v builderi na vytváranie mobilných aplikácií. Určite funguje na operačnom systéme Android 7. Táto aplikácia generuje čísla a obsahuje aj abecedno-číselný generátor.