Katechizmus s kvízom

Božie požehnanie

Prečo sme na svete? V Koho veria katolíci? Človek má dušu i telo. Kam pôjde duša po smrti? Zlí ľudia pôjdu do pekla a dobrí do neba. Čo je potrebné, aby sa človek dostal do neba? Veriť v Ježiša Krista a prijať Ho za Pána svojho života. A mnoho iného nájdete v kurze Katechizmus.

1. CIEĽ ČLOVEKA

V prvej časti kurzu Katechizmus sa dozvieme odpovede na otázky:

Načo sme na svete? Čo musíme robiť, aby sme boli spasení?


2. PRE SPÁSU MUSÍME…

V druhej časti kurzu Katechizmus sa dozvieme, čo musíme robiť, aby sme boli spasení. Naučíme sa aj modlitby a prikázania, aby sme ich vedeli použiť v správny čas.


3. VIERA V BOHA I.

V tretej časti kurzu Katechizmus sa dozvieme všetko to, čo chce Boh a odkiaľ to vieme.


4. O NEBESKOM OTCOVI

V ďaľšej časti kurzu Katechizmus sa hovorí o nebeskom Otcovi, stvorení sveta a prvých ľuďoch. Je tu čítanie zo Svätého písma o stvorení sveta a človeka, ako aj odkazy na online Bibliu, kde je možnosť prekladu do iného  jazyka. Naučíte sa aj aj ďaľšie modlitby.


Print Friendly, PDF & Email