Archív značiek: mliečne šťavy

MLIEČNE ŠŤAVY

Tvoria sa v mliečniciach a na povrch rastliny vytekajú buď prirodzenými otvormi, alebo po vhodnom narezaní. Na vzduchu tuhnú. Sú zvyčajne emulziami. Môžu obsahovať kaučuk, tuky, bielkoviny, živice, cukry, alkaloidy, slizy, fermenty a iné látky. Význačným zástupcom je ópium, ktoré sa získava narezávaním nezrelých makovíc maku siateho.