Archív značiek: Katechizmus

Katechizmus: 4. časť – O nebeskom Otcovi

V ďaľšej časti kurzu Katechizmus sa hovorí o nebeskom Otcovi, stvorení sveta a prvých ľuďoch. Je tu čítanie zo Svätého písma o stvorení sveta a človeka, ako aj odkazy na online Bibliu, kde je možnosť prekladu do iného  jazyka. Naučíte sa aj aj ďaľšie modlitby.