Archív značiek: pestovanie liečivých rastlín

ZBER, SUŠENIE, USKLADŇOVANIE A PESTOVANIE LIEČIVÝCH RASTLÍN – III.

DESATORO O PESTOVANÍ VII. Pre sejbu a sadenie liečivých rastlín v zásade platí, že jednoročné rastliny vysievame na jar priamo na pole, do záhrad, … a iba výnimočne predpestovávame, a to najmä tie, ktoré sú citlivé voči mrazu. Dvojročné rastliny taktiež zväčša vysievame, a to niektoré už v jeseni, aby sa do zimy zakorenili. Trváce… Čítať viac »

ZBER, SUŠENIE, USKLADŇOVANIE A PESTOVANIE LIEČIVÝCH RASTLÍN – I.

Liečivé vlastnosti drog (zloženie, množstvo a pôsobenie účinných látok) závisia od podmienok, v akých rastlina vyrástla, ako aj od toho, v akom čase ju zbierame, akým spôsobom ju sušíme a uschovávame. Preto zberateľ, resp. pestovateľ musí sa riadiť určitými zásadami. Tieto zásady platia vo všeobecnosti; prípadné odchýlky alebo zvláštnosti uvádzame pri každej rastline osobitne. DESATORO… Čítať viac »