Online kurzy

Learning Today

Online kurzy (všeobecné i odbornejšie). Zadarmo, bez prihlasovania.

Učte sa cez smarfón či počítač. Video na YouTube i PDF na stiahnutie.

Kurz Katechizmus s kvízom

Božie požehnanie

Prečo sme na svete? V Koho veria katolíci? Človek má dušu i telo. Kam pôjde duša po smrti? Zlí ľudia pôjdu do pekla a dobrí do neba. Čo je potrebné, aby sa človek dostal do neba? Veriť v Ježiša Krista a prijať Ho za Pána svojho života. A mnoho iného nájdete v kurze Katechizmus.

Každá časť tohoto kurzu bude obsahovať kvíz na overenie si svojich vedomostí. Veľa šťastia.


Print Friendly, PDF & Email