Archív kategorií: Android

Muzikál Jozef Egyptský

Pekná hudobná aplikácia aj s textovým obsahom. Môžete si pozrieť krátke video alebo si stiahnuť aplikáciu do svojho zariadenia. Aplikácia je vytvorená priamo v smartfóne s operačným systémom Android 12 a funguje na tomto zariadení. Iné zariadenia je potrebné otestovať.

Android aplikácia Generator

Mobilná aplikácia pre OS Android Generator je jednoduchá aplikácia vytvorená v builderi na vytváranie mobilných aplikácií. Určite funguje na operačnom systéme Android 7. Táto aplikácia generuje čísla a obsahuje aj abecedno-číselný generátor.