Archív značiek: katolícka tvorba

Deus Caritas Est 2 a Tajomstvo Márie

Celé číslo je zamerané na prípravu a na zasvätenie sa Ježišovi Kristovi rukami Panny Márie. Nie je to môj výmysel, ale táto vec je známa už niekoľko stoviek rokov. Zdá sa však, že nie je až tak známa, hlavne ľuďom svetským. Patrí totiž len vyvoleným. Prišiel s ňou svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu.

Aktualizácia časopisu „Boh je Láska“

Po viacerých upozorneniach som časopis aktualizovala. Ide o dvojjazyčný katolícky časopis pre ľudí dobrej vôle. Komentáre na tento časopis sa týkali komunistickej hviezdy a rovnako aj zjavení (Medžugorie a Dechtice), ktoré sa tam spomínali a nie je isté, či sú pravé.