Katechizmus: 4. časť – O nebeskom Otcovi

od autora: | 16. apríla 2023
Nebeský Otec - Boh
nebeský Otec

V ďaľšej časti kurzu Katechizmus sa hovorí o nebeskom Otcovi, stvorení sveta a prvých ľuďoch. Je tu čítanie zo Svätého písma o stvorení sveta a človeka, ako aj odkazy na online Bibliu, kde je možnosť prekladu do iného  jazyka. Naučíte sa aj aj ďaľšie modlitby.

Kvíz

0
Created on By creativesuzi33
Nebeský Otec - Boh

Opakovanie - Boh, stvorenie sveta a človeka, modlitba, Sväté písmo

Otázky k štvrtej lekcii kurzu Katechizmus s názvom "O nebeskom Otcovi".

1 / 27

1. Kto stvoril svet?

2 / 27

2. Čo stvoril Boh v prvý deň?

3 / 27

3. Čo stvoril Boh v druhý deň?

4 / 27

4. Čo stvoril Boh v tretí deň?

5 / 27

5. Čo Pána Boh stvoril na štvrtý deň?

6 / 27

6. Čo stvoril Boh v piaty deň?

7 / 27

7. Čo stvoril Boh na šiesty deň?

8 / 27

8. Čo stvoril Boh na siedmy deň?

9 / 27

9. Čo máme robiť v nedeľu?

10 / 27

10. Stvoril Pán Boh aj iné bytosti ako zvieratá a človeka?

11 / 27

11. Čo bolo úlohou anjelov?

12 / 27

12. Ktoré stvorenia na zemi majú rozum, slobodnú vôľu a nesmrteľnú dušu?

13 / 27

13. Sú všetci anjeli v nebi a chvália Boha?

14 / 27

14. Kto sú prví ľudia?

15 / 27

15. Ako Pán Boh skúšal Adama?

16 / 27

16. Čo povedal Pán Boh prvým ľuďom?

17 / 27

17. Čo Boh ustanovil v raji?

18 / 27

18. Kto má mať prvé miesto v našom živote?

19 / 27

19. Ako sa volá učenie o Pánu Bohu?

20 / 27

20. Kto nás môže vyučovať o Bohu?

21 / 27

21. Vie o nás Pán Boh, keď žijeme na zemi?

22 / 27

22. Ktorý výrok je pravdivý?

23 / 27

23. Prečo je Boh Bohom?

24 / 27

24. Ako k nám Pán Boh hovorí?

25 / 27

25. Ako sa odvďačujeme nebeskému Otcovi, ktorý nás miluje?

26 / 27

26. Ako začíname modlitbu?

27 / 27

27. V akého Boha veria kresťania katolíci?

Your score is

The average score is 0%

0%


Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *