ZBER, SUŠENIE, USKLADŇOVANIE A PESTOVANIE LIEČIVÝCH RASTLÍN – I.

od autora: | 2. marca 2021

Liečivé vlastnosti drog (zloženie, množstvo a pôsobenie účinných látok) závisia od podmienok, v akých rastlina vyrástla, ako aj od toho, v akom čase ju zbierame, akým spôsobom ju sušíme a uschovávame. Preto zberateľ, resp. pestovateľ musí sa riadiť určitými zásadami. Tieto zásady platia vo všeobecnosti; prípadné odchýlky alebo zvláštnosti uvádzame pri každej rastline osobitne.

DESATORO O PESTOVANÍ

I. Na pestovanie liečivých rastlín potrebujeme vyhovujúci pozemok, primeraný inventár, náležité vedomosti a skúsenosti (záhradnícke i roľnícke) a kvalitné semená. Pri výbere pozemku a rastlín na pestovanie sú smerodajné:

a) poloha (výšková oblasť, svetové strany a lokalita, ktorá môže byť otvorená, chránená pred vetrom, …);

b) úrodnosť pôdy, teda fyzikálne vlastnosti (pórovitosť, priepustnosť), chemické vlastnosti (obsah živín a reakcia pôdy), biologické vlastnosti (rozklad organickej hmoty mikroorganizmami čiže mineralizácia), štruktúra pôdy, typ a druh podľa vzniku a zloženia – zrnitosti pôdy;

c) prostredie, t. j. živé i mŕtve okolie, najmä vzájomný vzťah medzi rastlinami na stanovišti (ako sa navzájom ovplyvňujú látkami, vylučovanými do pôdy, ovzdušia, …, napr. žihľava osoží viacerým silicovým rastlinám, mäta pieporná, palina pravá, rozmarín, borovice na niektoré rastliny účinkujú nepriaznivo, … );

d) podnebie, čiže klimatické podmienky, ako svetlo, teplo, voda (vodné zrážky), vzduch (ovzdušie).

Pestujeme buď jeden druh rastlín (monokultúra), alebo viac druhov (zmiešaná kultúra), príp. kombinujeme rastliny s kratším trvaním (medzikultúra), alebo na stanovišti rozmnožujeme divorastúce (polokultúra).

Rastliny pestujeme na pôde im primeranej. Piesočnaté čiže tzv. ľahké pôdy sú vzdušné a ľahko sa obrábajú, ale nezadržiavajú vlahu a majú málo živín. Ílovité čiže ťažké pôdy majú dosť živín aj vody, ale sú málo vzdušné a ťažko sa obrábajú. Hlinité čiže stredné pôdy sa vlastnosťami zaraďujú do stredu obidvoch a darí sa v nich rastlinám nevyžadujúcim osobitný zreteľ. Pôdy bohaté na humus čiže humózne zaručujú stály príjem živín, ktoré sa uvoľňujú rozkladným pôsobením baktérií, húb, plesní, … na odumretých rastlinách a živočíchoch, keď majú dosť vzduchu, tepla a vlahy. Rašelina je vlastne kyslý humus a spôsobuje kyslú reakciu pôdy; darí sa v nej len veľmi malému počtu rastlín. Liečivé rastliny si vo veľkej miere nárokujú neutrálnu reakciu (medzi kyslou a alkalickou čiže zásaditou).

II. Liečivé rastliny, pestované na väčších plochách (s mechanizáciou kultivácie i zberu, aby výnos bol rentabilný), zaraďujeme do bežného osevného postupu, ináč ich pestujeme zväčša po domácky alebo ako záhradné rastliny.

Z jednoročných rastlín nesejeme nikdy ten istý alebo príbuzný druh po sebe (aby sa pôda jednostranne nevyčerpala), ale ich striedame, prípadne kombinujeme s dvojročnými, aby sme využili priestor. Trváce rastliny vyžadujú po čase zmenu pozemku s vhodnou predplodinou, ktorá by zlepšila pôdu a zanechala ju v dobrom stave, tzv. čistú, bez buriny. Vhodnými predplodinami sú hnojené okopaniny alebo strukoviny.

Jedovaté rastliny pestujeme podľa osobitných úprav a pestovateľských pokynov. Pozemok oplotíme a výrazne označíme. Nejedovaté rastliny hneď po nich nepestujeme.

III. Pôdu si starostlivo pripravíme. Podmietka (plytké, asi 5 cm hlboké kyprenie uľahnutej pôdy) žiada sa zväčša po obilninách. Asi 20 – 30 cm hlbokú jesennú orbu vyžadujú najmä rastliny pestované ako obilniny (napr. pre semená obsahujúce éterické oleje), alebo okopaniny (kvôli podzemným častiam). Ak sme podmietali, orba nasleduje asi o 3 – 4 týždne, aby burina mala dosť času sa zjaviť, ináč má byť ukončená aspoň 3 – 4 týždne pred výsevom. Na jar sa zásadne orať nemá, najmä nie v suchých oblastiach, lebo by sme pôde odobrali zimnú vlahu. Predsejbové obrábanie pôdy (podľa potreby) riadi sa hĺbkou výsevu, aby semeno ležalo na pevnej, dobre upravenej pôde (ktorej povrch nemá byť hrudkovitý), pretože tak lepšie prijíma vlahu zo spodných vrstiev. Na menších plochách zarovnáme ešte povrch pôdy po záhradnícky. Drobní pestovatelia si pôdu spravidla obrobia domácimi nástrojmi.

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *