RASTLINNÉ FARBIVÁ

od autora: | 16. februára 2021

Sú veľmi dôležité pre život rastliny. Z chemickej stránky môžu byť rozličnej povahy, napr. tukovitej (chlorofyl), bielkovinovej (chromoproteidy), mnohé z nich sú heteroglykozidy (väčšina flavonoidov), a preto ich zadeľujeme z rozličných hľadísk do viacerých skupín. Podľa výskytu a rozpustnosti delíme ich na dve skupiny: lipochrómy a hydrochrómy. Lipochrómy sú tukovitej povahy, sú farbivami plastidov (teliesok živého bunkového obsahu – cytoplazmy). Sem patrí pre fotosyntézu nevyhnutný chlorofyl s doplnkovými farbivami karoténom a xantofylom, tvoriacimi spolu podstatu listovej zelene. Posledné dva sú karotenoidy, žlté, oranžové až červené farbivá korunných lupienkov, okvetných lístkov, oplodí (šípky) alebo plodov (paprika, dyne). Dnes ich poznáme do päťdesiat. Hydrochrómy sú rozpustné vo vode, a preto sa nachádzajú v šťave vakuol. Najpozoruhodnejšie sú farebne podľa kyslosti prostredia sa meniace červené až krásne modré antokyany, farbivá kvetov (nevädza, ruže), plodov (čučoriedky, čerešne) a listov.

Z medicínskeho hľadiska majú rôzne účinky: chlorofyl okrem iného má antibakteriálne vlastnosti, antokyan čučoriedok urýchľuje regeneráciu očného purpuru, preto ho napr. pri svojich letoch používajú kozmonauti, karotén sa v organizme premieňa na vitamín A…

Uvedená súpiska obsahových látok je len výberom. Treba zdôrazniť, že jednotlivé látky samy osebe sú mŕtve, práve tak aj ich zmes. Iba súbor, zoskupenie, štruktúra tvoria životné prejavy. V priebehu vegetačnej periódy nastávajú zmeny. Vonkajšie podmienky majú zásadný vplyv na ich vlastnú skladbu a množstvo. V látkovej premene môže istá chemická zlúčenina vystupovať ako medziprodukt (napr. acetaldehyd), látka stavebná (celulóza), rezervná (škrob, inulín, cukry), katalyzátor (chlorofyl) alebo výlučok z cyklu (silica). Ako osobitnú skupinu mohli by sme vydediť iba ochranné látky rastlín.

Obsahové látky liečivých rastlín uvádzame jednotlive v špeciálnej časti knihy – pre informáciu čitateľov, ako aj na vysvetlenie vlastností drog, získaných z rastliny, kvôli lepšiemu pochopeniu ich úžitku.


Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *