Y

yankback – navrátenie vymazanej informácie; vrátiť

YCPAS – You Can’t Protect Against Stupid! Nemôžeš to ochrániť proti hlupákom! Nočná mora programátorov, ktorí vedia, že cez všetky mysliteľné ochrany a ošetrenia chýb vždy zostanú situácie a nepredvídateľné hlúpe chyby užívateľov, kvôli ktorým aj ich program raz spadne.

yield – výstup; výťažok; efektívnosť; zisk

Ymodem – (Ch. Forsberg) protokol pre poloduplexný prenos súborov v blokoch rôznej veľkosti do 1024 B (byte) s detekciou chýb kontrolným súčtom (CRC). Oproti protokolu Xmodem má rýchlejší prenos, ale tiež značne dlhší reakčný čas na rozpoznávanie chýb.

Print Friendly, PDF & Email