W

.wav – zvukový súbor vo formáte WAVE

.wbk – Microsoft Word (auto-backup)

.wdb – Microsoft Works (databáza)

.wfx – Winfax (faxový súbor)

.wiz – Microsoft Word (Wizard)

.wks – Microsoft Works (Dokument)

.wll – Microsoft Word (Add-in)

.wma – zvukový súbor pod Windows (Windows Media Player)

.wmf – vektorová grafika: fromát Windows Metafile

.wp – Office Writer

.wp4 – WordPerfect 4.0

.wp5 – WordPerfect 5.0

.wp6 – WordPerfect 6.0

.wpd – WordPerfect (dokument)

.wpg – WordPerfect (grafický súbor)

.wpk – WordPerfect

.wpm – WordPerfect (makro)

.wps – Microsoft Works (spracovanie textu)

.wpt – WordPerfect (šablóna)

.wri – textový súbor vo formáte Write (Windows)

.ws – WordStar/HP Executive MemoMaker

wafer – doska; doštička; kremíková doštička pre výrobu integrovaných obvodov

WAI (wait instructions) – čakanie na prerušenie

wait time – čakacia doba

WAK (wait acknowledge) – povel na vyčkanie na potvrdenie príjmu dát pred pokračovaním v ich vysielaní

wald down – postupná strata informácie

WaReZ – nepovolený software

warm boot – teplý štart

warm start – opakovaný štart; opätovný rozbeh na základe povelu

warning – varovanie; varovný; výstražný; výstražná signalizácia

watemark – vodotlač

wave – vlna; kmity; vlnový impulz

waveform – tvar vlny; signálu; kmity

way – cesta; dráha; smer; spôsob

wear – opotrebenie; amortizácia

wearables – elektronika, ktorá sa dá bežne nosiť; zabudovaná v okuliaroch, hodinkách, na helme, …

webinar – seminár či prednáška prebiehajúca prostredníctvom internetu a teda prístupná ľuďom na rôznych miestach; komunikácia prebieha oboma smermi; nie je to len prednáška jednoho účastníka, ostatní sa môžu tiež zapájať do diskusie

webmaster – správca webu

weight – váha

WEND (while end) – ukončenie cyklu typu WHILE – WEND

WHILE (statement) – príkaz k začiatku cyklu

whitespace – neviditeľný znak

wideband – široké pásmo

width – šírka; dĺžka (impulzu)

wikiality – niečo, čo je považované za pravdivé, pretože sa na tom zhodla väčšina ľudí, nie je to však založené na reálnych faktoch

wildcards – zástupné znaky

Winchester disk – pevný disk

wind – prevíjanie

window – okno; otvor; definovaná oblasť obrazovky

windowing – práca v oknách

wipe out – vymazať; vymazanie (dát)

wire – drôt; vodič; čiara

wire printer – ihličková tlačiareň

wireless – bezdrôtový

wiretapping – odpočúvanie

wiring – prepojenie; montáž; schéma; zapojenie

word – slovo; dátové slovo; počet bitov spracovaných naraz

word length – dĺžka slova; počet bitov tvoriacich slovo

word processing – spracovanie textov

word processor – zariadenie alebo program umožňujúci spracovanie textov; textový procesor; textový editor

WordPerfect – textový procesor (štandardný aplikačný program pre spracovanie textov)

Wordstar – textový procesor (štandardný aplikačný program pre spracovanie textov)

WordVision – textový procesor (štandardný aplikačný program pre spracovanie textov)

work file – pracovný súbor

workflow – priebeh prác / činnosti

workgroup – pracovná skupina

working storage – pracovná pamäť

workspace – pracovné pole; pracovný priestor; pracovná oblasť

workstation – pracovná stanica (v zmysle terminál)

worm – červ

wrap – vinutie

wrapper – obal; plášť

write – písať; zápis; písanie; záznam; povel k zápisu; zapisovať

write head – záznamová hlava

write instruction – inštrukcia zápisu

write only – určený len k zápisu dát (register; tlačiarňa; monitor)

write protection – ochrana pred prepísaním (nedovolená alebo nežiadúca zmena dát); blokovanie zápisu

WRITELN (write line) – príkaz na vypísanie riadku

writer – písacie zariadenie; písací stroj

WRK (work) – práca; činnosť

WRU (who are you) – otázka (kto je tam?)

Print Friendly, PDF & Email