0 – 9

.001 – záložná kópia / faxový súbor z rôznych faxových programov

.1st – textový súbor s odkazmi (často readme1st)

.2gr – grafický ovládač pre Windows

.2nd – textový súbor s odkazmy (napr. readme2nd)

.386 – systémový súbor / ovládač zariadenia

.3cm – záložné súbory sieťovej karty 3COM

.3d – súbor 3B2 (DTP / sázací program)

.3gr – grafický ovládač pre Windows

1080 – skratka pre rozlišovaciu schopnosť obrazu 1920 x 1080 pixelov, kde hodnota 1080 udáva počet vertikálnych obrazových bodov

100Base-T – gigabitový ethernetový štandard miestnych sietí základného pásma

100Base-Fx – ethernetová sieť s rýchlosťou 100 MBit/s (Fast Ethernet) prevádzkovaná cez kábely z optických vlákien v tvare hviezdy

100Base-Tx – ethernetová sieť s rýchlosťou 100 MBit/s (Fast Ethernet) prevádzkovaná cez krútenú dvojlinku v tvare hviezdy s dvoma pármi vlákien

1080/24p – skratka pre rozlišovaciu schopnosť obrazu 1920 x 1080 pixelov, kde hodnota 1080 udáva počet vertikálnych obrazových bodov

1080i – skratka pre rozlišovaciu schopnosť obrazu HDTV 1920 x 1080 pixelov, kde hodnota 1080 udáva počet vertikálnych obrazových bodov

1080p – skratka pre rozlišovaciu schopnosť obrazu 1920 x 1080 pixelov, kde hodnota 1080 udáva počet vertikálnych obrazových bodov

10Base2 – ethernetový štandard pre siete prenášajúce 10 megabitov za sekundu (Mbps)

10Base5 – ethernetový štandard pre siete prenášajúce 10 megabitov za sekundu (Mbps)

10BaseT – ethernetová sieť s rýchlosťou 10 MBit/s prepojená krútenou dvojlinkou v tvare hviezdy

1394a/b (FireWire) – rozhranie pre pripájanie k počítaču

1TR6 – zastaralá národná ISDN varianta Telekomu

3D acceleration – urýchlenie zobrazenia 3D

3D API – programovacie rozhranie pre programovanie aplikácií

3D function (Apple blending, Filtering, Fogging, Gouraud shading, Shadow, Mapping, Transform and Lighting, Z-Buffer) – funkcie 3D grafických kariet a 3D grafických procesorov

3D graphical card – rozširujúca karta, ktorá má na starosti výpočet všetkých dát potrebných pre zobrazenie obrazu na obrazovke

3D graphical processor – špeciálne vyvinutý grafický procesor, ktorý oproti 2D akceleračným čipom urýchľujú zobrazenie trojrozmernej grafiky

3D graphics – označenie pre zobrazovanie trojrozmerných geometrií na počítači

3D Kernel – grafické knižnice používané pri programovaní 3D aplikácií / 3D grafík

3D Matrix – každý prvok je jednoznačne definovaný tromi rôznymi indexami, napr. x, y, z

3D metafile – súbor 3D grafiky nezávislý na prístrojoch

3D model – počítačový model telesa s atribútmi dĺžky, šírky a hĺbky (os x, y, z)

3D pipeline – kroky, ktoré musí vykonať grafická karta pre výpočet dvojrozmerných grafík z trojrozmerných geometrických dát

3D scanner – zachytáva okrem dvoch rozmerov predlohy aj priestorovú hĺbku predlohy

3D sound – trojrozmerný zvukový systém

3D standard – štandardy pre 3D grafické knižnice (3D Kernels – jadrá)

3DNow! Professional – rozšírenie povelov procesorov Athlon od AMD pre urýchlenie výpočtov celých čísiel a plávajúcich čísiel

64-bit computer – procesor počítača pracuje vo vnútri s dĺžkou slov 64 bitov / datová zbernica môže prenášať 64 bitov súčasne

720p – skratka pre rozlíšenie obrazu 1280 x 720 pixelov, kde 720 je počet vertikálnych obrazových bodov

Print Friendly, PDF & Email