Dejiny Slovenska a Slovákov – digitálna verzia

Páter z misijnej školy má rád históriu a nejaké veci z histórie nám aj rozprával. Keď sa nás pýtal, v akom storočí by sme chceli žiť, ak by sme si mohli vybrať, nepovedala som žiadne konkrétne storočie, len že by som chcela žiť v období, kedy by bol vo svete pokoj alebo v období, keď žil na zemi Ježiš Kristus. A on mi na to, že dôležité je bojovať, ako katolíci musíme byť pripravení bojovať, alebo niečo podobné.

Print Friendly, PDF & Email

Muzikál Jozef Egyptský

Pekná hudobná aplikácia aj s textovým obsahom. Môžete si pozrieť krátke video alebo si stiahnuť aplikáciu do svojho zariadenia. Aplikácia je vytvorená priamo v smartfóne s operačným systémom Android 12 a funguje na tomto zariadení. Iné zariadenia je potrebné otestovať.

Print Friendly, PDF & Email

Deus Caritas Est 2 a Tajomstvo Márie

Celé číslo je zamerané na prípravu a na zasvätenie sa Ježišovi Kristovi rukami Panny Márie. Nie je to môj výmysel, ale táto vec je známa už niekoľko stoviek rokov. Zdá sa však, že nie je až tak známa, hlavne ľuďom svetským. Patrí totiž len vyvoleným. Prišiel s ňou svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu.

Print Friendly, PDF & Email

Katechizmus: 4. časť – O nebeskom Otcovi

V ďaľšej časti kurzu Katechizmus sa hovorí o nebeskom Otcovi, stvorení sveta a prvých ľuďoch. Je tu čítanie zo Svätého písma o stvorení sveta a človeka, ako aj odkazy na online Bibliu, kde je možnosť prekladu do iného  jazyka. Naučíte sa aj aj ďaľšie modlitby.

Print Friendly, PDF & Email

Aktualizácia časopisu „Boh je Láska“

Po viacerých upozorneniach som časopis aktualizovala. Ide o dvojjazyčný katolícky časopis pre ľudí dobrej vôle. Komentáre na tento časopis sa týkali komunistickej hviezdy a rovnako aj zjavení (Medžugorie a Dechtice), ktoré sa tam spomínali a nie je isté, či sú pravé.

Print Friendly, PDF & Email

Android aplikácia Generator

Mobilná aplikácia pre OS Android Generator je jednoduchá aplikácia vytvorená v builderi na vytváranie mobilných aplikácií. Určite funguje na operačnom systéme Android 7. Táto aplikácia generuje čísla a obsahuje aj abecedno-číselný generátor.

Print Friendly, PDF & Email

Novinky v roku 2023

Začiatkom adventu som sa rozhodovala, že začnem pracovať na nových veciach. Je to Katolícke čítanie, online kurz Katechizmus či komentáre.

Print Friendly, PDF & Email