Rastliny

PESTOVANIE LIEČIVÝCH RASTLÍN Na pestovanie liečivých rastlín potrebujeme: vyhovujúci pozemok, primeraný inventár, náležité vedomosti a skúsenosti (záhradnícke a roľnícke), kvalitné semená.

ZBER LIEČIVÝCH RASTLÍN Liečivé rastliny môže zbierať každý, kto má o to záujem. Zbierame len tie rastliny, ktoré poznáme.

SUŠENIE A USCHOVÁVANIE LIEČIVÝCH RASTLÍN Sušenie je doposiaľ najjednoduchší a najrozšírenejší spôsob konzervácie čerstvého rastlinného materiálu.

RASTLINA – ŽIVÉ LABORATÓRIUM Život rastlín je tak ako život všetkých živočíchov úzko spojený s prostredím. Zo vzduchu, vody a pôdy prijíma rastlina rozličné látky.

TRIEDENIE RASTLÍN Rastlinná ríša je súborom mnohých organizmov, ktoré vznikli z predkov dnes väčšinou vymretých a sú v neustálom vývoji.

RASTLINNÉ PROSTREDIE Živá rastlina nerastie nikdy osamotene a oddelene od okolitého prostredia.

VZHĽAD A TVARY RASTLINY Zberateľ a pestovateľ stojí často pred nevyhnutnosťou opísať známu rastlinu alebo neznámu rastlinu určiť. Pritom musí postupovať určitým spôsobom.

LIEČIVÁ RASTLINA Rastlina, ktorá sa buď celá alebo jej časť používa na zhotovenie liečiv.

CUKRY Glycidy alebo sacharidy – uhľohydráty sú dôležitou skupinou látok, ktoré tvoria niekedy až 75% váhy suchého rastlinného tela.

GLYKOZIDY Patria k stavebným rastlinným látkam a nachádzajú sa najmä v bunkovej šťave, kde majú dôležitú zásobnú a ochrannú úlohu.

TRIESLOVINY Sú chemicky nejednotné látky, niektoré glykozidického charakteru.

TUKY A OLEJE Sú stavebné a zásobné látky. V rastlinách vznikajú pravdepodobne už pri fotosyntetickej asimilácii z cukrov. V bunke ostávajú v tvare nápadných kvapôčok. Obsahujú ich hlavne zásobné orgány, ako semená a plody.

ÉTERICKÉ OLEJE Čiže silice sú silne aromatické, väčšinou príjemne voňajúce, tekuté prchavé látky, obsahujúce uhlík, vodík a kyslík.

ALKALOIDY Sú väčšinou veľmi zložité, zriedka jednoduchšie organické zlúčeniny, najčastejšie lúhovitej (alkalickej) povahy. Obsahujú dusík, uhlík, vodík a kyslík.

ORGANICKÉ KYSELINY Sú dôležité pre vyrovnávanie vnútorného tlaku buniek: tým vlastne usmerňujú priepustnosť vody bunkovými blanami rastlín.

FYTONCÍDY Sú chemicky nejednotné láty vyšších rastlín, ktoré majú schopnosť zastavovať rast mikroorganizmov alebo prvokov, prípadne ich usmrcovať.

VITAMÍNY Patria medzi pôsobky čiže ergóny. Nepoužívajú sa ako zdroj energie, potrebné sú v nepatrnom množstve pre normálne životné pochody organizmu.

HORMÓNY Sú látky, ktoré vznikajú v určitých orgánoch alebo tkanivách živočíšneho a ľudského tela, nazývaných žľazy s vnútorným vylučovaním (vnútornou sekréciou), alebo endokrinné žľazy.

ENZÝMY Sú pôsobkami čiže ergónmi. Vytvára ich živá hmota a stretávame sa s nimi v každej bunke.

MINERÁLNE (NERASTNÉ) LÁTKY Sa nachádzajú v rastlinách väčšinou v podobe solí s organickými alebo anorganickými zlúčeninami.

MLIEČNE ŠŤAVY Sa tvoria v mliečniciach a na povrch rastliny vytekajú buď prirodzenými otvormi alebo po vhodnom narezaní.

RASTLINNÉ FARBIVÁ Sú veľmi dôležité pre život rastliny.


DESAŤ RÁD O PESTOVANÍ Na pestovanie liečivých rastlín potrebujeme vyhovujúci pozemok, primeraný inventár, náležité vedomosti a skúsenosti (záhradnícke i roľnícke) a kvalitné semená. II. ČASŤIII. ČASŤ

DESAŤ RÁD O ZBERE Liečivé rastliny môže zbierať každý, kto má o to záujem. Nevyžaduje sa osobitné povolenie, len súhlas vlastníka pozemku, na ktorom zbierame.

DESAŤ RÁD O SUŠENÍ A USKLADŇOVANÍ Sušenie je dosiaľ najjednoduchší a najrozšírenejší spôsob konzervácie čerstvého rastlinného materiálu.


FYTOTERAPIA OČAMI LEKÁRA Je potrebné vedieť, že každá – a teda aj rastlinná – liečba je iba vtedy účinná, ak sa popri užívaní liekov dodržiava riadna životospráva, pri ktorej je organizmus chránený od škodlivých vplyvov.


Print Friendly, PDF & Email