Slovník: domácnosť – HOUSEHOLD

od autora: | 5. júna 2022
dizajnové ikony
DOMÁCNOSŤ
VERBSSLOVESÁ
cook [kuk]variť
cut* [kat]krájať
read* a book [ri:d ǝ buk]čítať knihu
switch the channel [swič Ɵ čænǝl]prepínať program
pick fruit [pik fru:t]zbierať ovocie
water flowers [‚wo:tǝ ‚flauǝ]polievať kvety
light a candle [lait ǝ ‚kændǝl]zapáliť sviečku
turn off [t3:n ɒf]vypnúť
wash [wɒš]umývať
brush teeth [braš ti:Ɵ]čistiť zuby
Irregual verbsptpp
cut* [kat]cut [kat]cut [kat]
read* [ri:d]read [red]read [red]
Nepravidelné sloveá
Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *