FYTOTERAPIA OČAMI LEKÁRA I.

od autora: | 8. júna 2021
šálka

Dnešný civilizovaný človek sa veľmi vzdialil od prirodzeného spôsobu života. Namiesto čistého vzduchu vdychuje exhaláty výrobných splodín a výfukových plynov. Šumenie lesa mu nahradil rachot strojov a výbušných motorov. Namiesto spevu vtákov počúva vrieskajúce pouličné reproduktory. Ale aj pri takto „zmodernizovanom“ spôsobe života je ľudstvo existenčne odkázané na prírodu. Jedným z nenahraditeľných zdrojov prírodných látok sú produkty rastlín, bez ktorých by sme aj v terapii mnohých chorôb dneška boli bezradní.

Liečivé rastliny poznali už staré kultúrne národy a ich hojivé a liečivé účinky určite využívali aj naši dávni predkovia. Najskôr sa liečivé rastliny užívali inštinktívne a získané skúsenosti sa odovzdávali z generácie na generáciu. Ľudoví liečitelia určovali fytoterapiu len podľa povrchných, vonkajších príznakov, liečba sa často uberala nesprávnym smerom. Niektoré rastliny, hoci sa storočia tradične užívali, ukázali sa biologicky neúčinné. Iné sa pribrali do liečebného receptoára – po dobrých experimentálnych výsledkoch – až v poslednom čase.

Medzi neinformovanými ľuďmi je podnes rozšírený mylný názor, že liečba rastlinnými drogami nemôže škodiť. Mnohí pacienti na takýto náhľad už ťažko doplatili. Vonkajšie príznaky (napr. kašeľ) aj pri rôznych ochoreniach môžu byť rovnaké. Iba dôkladným odborným vyšetrením, založeným na vedeckých poznatkoch, možno zistiť správnu diagnózu a tak určiť liečbu, ktorá môže viesť k uzdraveniu.

Nevhodne volená droga môže biologicky účinnými látkami priamo zhoršiť zdravotný stav pacienta. V inom prípade nesprávna a neúčinná liečba je iba stratou drahocenného času. Kým pacient vyhľadá odbornú pomoc, môže byť neskoro. Pri niektorých chorobách treba prísne obmedziť čaje, najmä tam, kde by mohli škodiť už samým množstvom zbytočnej tekutiny. Určitej skupine ľudí (napr. epileptikom, deťom, tým, čo prekonali infekčnú žltačku…) môže veľmi škodiť alkoholové rozpúšťadlo účinnej zlúčeniny.

Je potrebné vedieť, že každá – a teda aj rastlinná – liečba je iba vtedy účinná, ak sa popri užívaní liekov dodržiava riadna životospráva, pri ktorej je organizmus chránený od škodlivých vplyvov. Bez celkovej liečby a ochranného liečebného poriadku by sa organizmus ďalej zaťažoval, oslaboval a poškodzoval; fytoterapia by sama osebe nemohla urobiť nijaké zázraky.


Zdroj: Ako pracuje ľudské telo


Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *