ENZÝMY (FERMENTY)

od autora: | 12. januára 2021

Ako vitamíny, tak aj enzýmy sú pôsobkami čiže ergónmi. Vytvára ich živá hmota a stretávame sa s nimi v každej bunke. V látkovej premene sa zúčastňujú na všetkých reakciách a spolupôsobia vlastne pri všetkých životných pochodoch. V určitých podmienkach pôsobia rozkladne. Preto je dôležité zachovávať správny postup pri zbere liečivých rastlín, dodržiavať pravidlá sušenia a vhodného a správneho skladovania.

Viaceré enzýmy sa uplatňujú aj v terapii. Tak napr. z rastlinných je to papaín (získava sa z nezrelých plodov kra, pestovaného v mnohých tropických krajinách – Carica papaya L.), ktorý slúži na skvapalnenie slizovitých výlučkov v ústach a v žalúdku a proti črevným parazitom (rozrušuje ich bielkoviny). Podobné účinky má ficín a bromelín. Zo živočíšnych je azda najznámejší výlučok žalúdočnej sliznice pepsín.

Názov enzým je gréckeho pôvodu (od slova zym = kvasnice), kým ferment pochádza z latinčiny (fermentum = kvas). Obidva výrazy majú teda rovnaký význam. Chemicky sú enzýmy (fermenty) bielkovinovej povahy, a preto nestále. Ich účinnosť závisí práve od bielkovinovej zložky. Novšie výskumy dokázali, že sú v úzkom vzťahu s vitamínmi.


Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *