ELEMENTARY ENGLISH

ENGLISH – SLOVAK

GRAMMAR – GRAMATIKA

VERB – SLOVESO

Slovesá v angličtine majú málo tvarov. Pred slovesom je potrebné použiť osobu alebo predmet. Nedochádza k časovaniu.

Sloveso v infinitíve (neurčitku) má v angličtine pred sebou vždy slovo “to”. Výnimkou sú slová ako “can”, “may”, “must”.

Prípony sú len “-ed”, “-s”, “-es”, “-ing”.

Majú množstvo obratov s pomocnými slovesami a v zloženinách.

Nepravidelné* slovesá patria medzi najfrekventovanejšie anglické slovesá. Sú základom tvorenia časov v angličtine.

Nepravidelnosti sa môžu prejavovať v tvaroch minulého času – „Past Form“ a v tvaroch minulého príčastia – „Past Participle„.

Print Friendly, PDF & Email