DÔLEŽITÉ RASTLINY (J)

od autora: | 17. januára 2022
Jaseň

Jaborand liečivý – Jalapa počistivá – Jarabina vtáčia – Jaseň mannový – Jelša lepkavá

JABORAND LIEČIVÝ + JABORAND MALOLISTÝ

Pilocarpus jaborandi Holmes, mrštnoplod léčivý / jaborand lékářský + Pilocarpus microphyllus Stapf., mrštnoplod léčivý / jaborand malolistý

Kry alebo stromy domáce v Južnej Amerike. Vnútorne nie je vhodné užívať.

Droga: Folium jaborandi (list). Jedovatá.

Vlastnosti: oftalmologikum.


JALAPA POČISTIVÁ

Exogonium purga (Wend.) Benth., povijnice horní / jalapa počistivá

Jedovatá trváca bylina pôvodom z Mexika. Pripravuje sa z nej Resina jalapae (jalapová živica).

Droga: Tuber jalapae (jalapová hľuza), oficiálna s obsahom aspoň 10% živice.

Vlastnosti: Separandum, laxans.


JARABINA VTÁČIA

Sorbus aucuparia L., jeřáb obecný, ľudovo: jarabina, jarábok

Ker alebo strom z čeľade ružovitých (Rosaceae), u nás šľachtený v skupine ovocia. Priemyselná surovina slúži aj na výrobu kompótov, sirupov a likérov. Čerstvé plody vo väčšom množstve môžu spôsobiť otravu!

Droga: Fructus sorbi (zrelé tmavočervené plody – jarabinky).

Zber:

  • Fructus – plod (august, september, október)

Vlastnosti: Mierne laxans, diuretikum, vitaminiferum (C).


JASEŇ MANNOVÝ + JASEŇ ŠTÍHLY

Fraxinus ornus L., jasan zimnář + Fraxinus excelsior L., jasan stepilý

Ker alebo strom z čeľade olivovitých (Oleaceae). + Jaseňovú kôru zbieranú z mladých, šťavnatých konárov a usušenú, používali prv ako náhradku chinovej kôry. Jaseň mannový je v SR chránený!

Droga: Manna (zaschnutá cukornatá šťava, získaná narezávaním kmeňov asi osemročných stromov).

Vlastnosti: Laxans, najmä pre deti, starých ľudí a rekonvalescentov. Mierne preháňavé účinky majú aj listy príbuzného druhu.


JELŠA LEPKAVÁ

Alnus glutinosa (L.), Gaertn., syn. A. rotundifolia Mill., olše lepkavá, ľudovo: jelša, oľcha, jelcha

Ker alebo strom z čeľade brezovitých (Betulaceae).

Droga: Folium alni (list, ktorý zbierame na jar, kým je lepkavý), Strobilus alni (plod – šištička).

Zber:

  • Folium – list (apríl, máj)

Vlastnosti: Adstringens.


Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *