Archív kategorií: uschovávanie rastlín

ZBER, SUŠENIE, USKLADŇOVANIE A PESTOVANIE LIEČIVÝCH RASTLÍN

DESATORO O SUŠENÍ A USCHOVÁVANÍ I. Sušenie je dosiaľ najjednoduchší a najrozšírenejší spôsob konzervácie čerstvého rastlinného materiálu. Pritom je dôležité, aby pôsobenie enzýmov, v dôsledku ktorého vznikajú pri sušení (pretváraní rastlinných častí na drogy) tzv. sekundárne zmeny v obsahových látkach, malo čo najmenej škodlivého vplyvu. Sušíme spravidla prirodzeným alebo umelým teplom. Umelým teplom (napr. v… Čítať viac »

SUŠENIE A USCHOVÁVANIE LIEČIVÝCH RASTLÍN

Sušenie je najjednoduchší a najrozšírenejší spôsob konzervácie čerstvého rastlinného materiálu. Pritom je dôležité, aby pôsobenie enzýmov, v dôsledku ktorého vznikajú pri sušení tzv. sekundárne zmeny v obsahových látkach, malo čo najmenej škodlivého vplyvu. Sušíme väčšinou prirodzeným alebo umelým teplom. Umelým teplom (napr. v rýchlosušiarňach) sušia rastliny tam, kde ich pestujú vo väčšom množstve. Vo všeobecnosti… Čítať viac »