ALKALOIDY

od autora: | 14. novembra 2020

Alkaloidy sú zväčša veľmi zložité, zriedka jednoduchšie organické zlúčeniny, najčastejšie lúhovitej (alkalickej) povahy. Obsahujú dusík, uhlík, vodík a kyslík. V rastlinách vznikajú ako splodiny látkovej premeny.

Poznáme rozličné alkaloidy, charakteristické pre určitý rastlinný druh, prípadne rod alebo čeľaď. Najviac alkaloidov obsahujú rastliny dvojklíčne. Rastlinné bunky, v šťave ktorých bývajú alkaloidy viazané na organické kyseliny, vyskytujú sa zvyčajne v okrajových pletivách (napr. kôrové vrstvy).

Okrem niektorých výnimiek sú alkaloidy prudko jedovaté, a to už v dávkach niekoľko desatín alebo i stotín gramu. To treba mať na zreteli pri akejkoľvek manipulácii s rastlinami alebo s drogami, ktoré ich obsahujú. Na toto treba pamätať aj pri určovaní rastlín alebo drog a jedovaté rastliny neochutnávať.

Takmer všetky alkaloidy sú dôležitou surovinou v liečebnej praxi a vo farmaceutickom priemysle. Pre výrobu hormónov (kortikoidov) sú osobitne dôležité stereoidné glykoalkaloidy niektorých ľuľkov (pozri ľuľok vtáčí – solasodín), prípadne tomatidín rajčiakov.

Alkaloidné drogy sú napr. listy blenu čierneho, durmanu obyčajného, ľuľkovca zlomocného, vňať lastovičníka väčšieho, lobelky nadutej, semená a hľuzy jesienky obyčajnej, makovice a ražná hubka čiže námeľ. Môže ich predpísať iba lekár.


Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *